MARCO Real
Marco Real s.r.o.
Hlavná 20, 927 01  Trnava

Náš tím


Advokátske zastúpenie:

JUDr. Veronika Štrbová

Mobil: +421 907 760 033

E-mail: info@marcoreal.sk


Realitné zastúpenie:

Ing. Alena Škvareninová

Mobil: +421 907 157 325

E-mail: alena.skvareninova@marcoreal.sk

Mgr. Andrea Hrotková

Mobil: +421 904 616 744

E-mail: andrea.hrotkova@marcoreal.sk


Bc.Lucia Malovcová

Mobil: +421 948 268 050

E-mail: lucia.malovcova@marcoreal.sk

Finančné zastúpenie:


Ing. Alena Škvareninová

Mobil: +421 907 157 325

E-mail: alena.skvareninova@marcoreal.sk


Mgr. Andrea Hrotková

Mobil: +421 904 616 744

E-mail: andrea.hrotkova@marcoreal.sk
'

Bc.Lucia Malovcová

Mobil: +421 948 268 050

E-mail: lucia.malovcova@marcoreal.sk